Nasz patron

Nasz szkolny patron ks. Jan Twardowski urodził się™ 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. Uczę™szczał‚ do gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. W latach 1933 - 1935 współredagował‚ mię™dzyszkolne pismo mł‚odzieży gimnazjalnej "Kuźnia Młodych". Maturę™ zdał‚ w roku 1936. 

W 1937 ukazał‚ się™ pierwszy tomik jego wierszy pt. "Powrót Andersena" nawią…zują…cy do poetyki Skamandra. W tym samym roku rozpoczął‚ studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył‚ dopiero po wojnie w 1947 pracę™ magisterską… "Godzina myś›li. Juliusza Sł‚owackiego". 

W czasie II wojny ś›wiatowej, podczas której zaginął‚ cał‚y jego wcześ›niejszy dorobek poetycki, był‚ żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył‚ w powstaniu warszawskim. 

W trakcie wojny w roku 1945 zaczął naukę™ w tajnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Naukę™ w seminarium kontynuował‚ z przerwami do 1948 roku, kiedy to 4 lipca przyjął‚ ś›wię™cenia kapł‚ań„skie. Zajął‚ się™ nauczaniem religii w szkole specjalnej w Żbikowie. 

Przez wiele lat był‚ rektorem koś›cioł‚a sióstr Wizytek w Warszawie, gdzie gł‚osił‚ kazania dla dzieci, którym później zadedykował‚ dwa zbiory: "Zeszyt w kratkę" oraz "Patyki i patyczki". Wcześ›niej, bo już pod koniec 1945 roku, powrócił‚ do publikowania wierszy. Jego twórczość‡ trafił‚a wówczas m.in. na łamy Tygodnika Powszechnego.

Po wojnie wydał m.in. tomy: "Wiersze" (1959), "Znak ufnoś›ci" (1970) - tom, który przyniósł poecie dużą popularność‡, "Zeszyt w kratkę™. Rozmowy z dzieć‡mi i nie tylko z dzieć‡mi" (1973), "Niebieskie okulary" (1980), "Który stwarzasz jagody" (1983), "Na osiołku" (1986), "Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1939-85" (1986), "Sumienie ruszył‚o" (1989), "Niecodziennik" (1991) - to gł‚ównie zbiór anegdot okraszony kilkoma krótkimi wierszami, "Nie martw się™" (1992), "Wiersze" (1993).Liryka księ™dza Twardowskiego traktuje zarówno o Bogu, jak i o ludziach. Dobrze widoczne są… liczne odwołania i metafory dotyczące przyrody (także, jako pochwała stworzenia). Wiersze tego autora czę™sto, poprzez apostrofy i inne ś›rodki stylistyczne, mają… charakter modlitewny (np. sł‚owa Boże po stokroć ś›wię™ty, mocny i uś›miechnięty w "Suplikacjach").

W 1980 roku uhonorowano Twardowskiego nagrodę… PEN Clubu im. Roberta Gravesa za cał‚okształ‚t twórczoś›ci, w 1996 roku Orderem Uśmiechu, w 2000 roku nagrodę… IKAR, a rok później TOTUS, która zwana jest również "katolickim Noblem". W 1999 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał‚ mu tytuł‚ doktora honoris causa. 

Zmarł wieczorem 18 stycznia 2006 w Warszawie. Pochowany został‚ w krypcie dla zasł‚użonych Śšwią…tyni Opatrznoś›ci Bożej, zgodnie z życzeniem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Wolą księ™dza Twardowskiego był‚o, aby pochować go na Powązkach.
 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.