KWIECIEŃ 2020 r.

Odpłatność za obiady szkolne wynosi 00,00 zł (tj. 0 dni x 4,00 zł). Opłatę gotówką uiszcza się u Pani Intendent w godzinach jej pracy.

Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie: 33 867 12 53.

UWAGA!
Uprzejmie prosimy uwrażliwić dzieci na dokładne mycie rąk przed każdym spożywanym posiłkiem.

Mycie_rąk-1