STYCZEŃ 2020 r.

W tym miesiącu odpłatność za obiady w szkole wynosi 36,00 zł. Opłatę gotówką uiszcza się u Pani Intendent w godzinach jej pracy.

Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie: 33 867 12 53.

JADŁOSPIS TYGODNIOWY_20-24.01.2020-1