LUTY 2020 r.

Odpłatność za obiady szkolne w lutym wynosi 80,00 zł (tj. 20 dni x 4,00 zł). Opłatę gotówką uiszcza się u Pani Intendent w godzinach jej pracy.

Nieobecność dziecka prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie: 33 867 12 53.

JADŁOSPIS TYGODNIOWY 17-21.02.2020-1