Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególnoś›ci pliki tekstowe,
które przechowywane są w urzą…dzeniu koń„cowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są… do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają… nazwę™ strony internetowej,
z której pochodzą…, czas przechowywania ich na urzą…dzeniu koń„cowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczają…cym na urzą…dzeniu koń„cowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskują…cym
do nich dostę™p jest operator Serwisu spsienna.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są… w celu: a) dostosowania zawartoś›ci stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególnoś›ci pliki te pozwalają rozpoznać‡ urzą…dzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyś›wietlić‡ stronę™ internetową…, dostosować… do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają… zrozumieć‡, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają… ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są… dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stał‚e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są… plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urzą…dzeniu koń„cowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłą…czenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stał‚e” pliki cookies przechowywane są… w urzą…dzeniu końcowym Użytkownika przez czas okreś›lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunią™cia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są… nastę™pujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbę™dne” pliki cookies, umożliwiają…ce korzystanie z usł‚ug dostę™pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniają…ce pliki cookies wykorzystywane do usł‚ug wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies sł‚użą…ce do zapewnienia bezpieczeń„stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć‡ w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnoś›ciowe” pliki cookies, umożliwiają…ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiają…ce „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień„ i personalizacją™ interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego ję™zyka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglą…du strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiają…ce dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie sł‚użą…ce do przeglą…dania stron internetowych (przeglą…darka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzą…dzeniu koń„cowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą… dokonać w każdym czasie zmiany ustawień„ dotyczą…cych plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególnoś›ci w taki sposób, aby blokować‡ automatyczną… obsł‚ugę™ plików cookies w ustawieniach przeglą…darki internetowej bądź informował‡ o ich każdorazowym zamieszczeniu w urzą…dzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegół‚owe informacje o możliwoś›ci i sposobach obsł‚ugi plików cookies dostę™pne są… w ustawieniach oprogramowania (przeglą…darki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą… wpł‚ynąć‡ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urzą…dzeniu koń„cowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być‡ również przez współpracują…cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.