INFORMACJA

Informujemy, że odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu lub szkole uiszczona w MARCU 2020,
która nie została wykorzystana w związku z zaistniałą sytuacją, zostaje przeniesiona na WRZESIEŃ 2020.

UWAGA!
Uprzejmie prosimy uwrażliwić dzieci na dokładne mycie rąk przed każdym spożywanym posiłkiem.

Mycie_rąk-1