dyrektor ZS-P w Siennej

mgr Iwona Cul

matematyka

mgr Irena Augustynowicz

język angielski

mgr Urszula Biegun-Ciurla

język polski, historia

mgr Anna Biela

edukacja wczesnoszkolna, kl. 2

logopeda

mgr Olga Bydlińska-Dudys

nauczyciel wspomagający

mgr Ewa Dulowska-Bałaś

plastyka, technika, informatyka

wychowawca kl. 8

mgr Marta Fijak-Tonderska

język angielski

mgr Agata Gęga

edukacja wczesnoszkolna, kl. 3

muzyka, wdż, doradztwo zawodowe

mgr Elżbieta Habdas

nauczyciel wspomagający

język polski

mgr Barbara Janoszek

wychowanie fizyczne

mgr Barbara Kastelik

edukacja wczesnoszkolna kl. 1

przyroda, geografia

mgr Kinga Knapek

wychowanie przedszkolne,

język angielski

mgr Anna Kubica

język polski, historia,

wychowawca kl. 7

Agnieszka Kublin

bibliotekarz, opiekun świetlicy

ks. mgr Dawid Majdak

religia

mgr Urszula Miśkiewicz

wychowanie przedszkolne

terapia pedagogiczna

mgr Agnieszka Mizia

język niemiecki

mgr Justyna Mydlarz

wychowanie przedszkolne

mgr Eliza Pawlik

wychowanie fizyczne, instruktor pływania, gimnastyka korekcyjna, szachy

mgr Sabina Rubys

matematyka, biologia, chemia

wychowawca kl. 5

mgr Aleksander Sajbor

wychowanie fizyczne

wychowawca kl. 4

ks. mgr Piotr Sadkiewicz

religia

mgr Justyna Siwek-Hulbój

matematyka, fizyka,

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Sylwia Świdzińska

pedagog,

wychowawca kl. 6

Aleksandra Źlik

wychowanie przedszkolne