29 stycznia 2013 r., w Szkole Podstawowej w Siennej odbyła się uroczystość 10-lecia nadania imienia ks. Jana Twardowskiego. Wśród obecnych na uroczystości gości znaleźli się: Rzecznik Praw Dziecka – pan Marek Michalak, ks. bp Tadeusz Rakoczy, Kawalerowie Orderu, przedstawiciele władzy.

Uśmiechu z Żywiecczyzny.