Główna

W NASZEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU 

Stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze,  przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej i pracowników szkoły. Wyposażamy uczniów w wiedzę  i umiejętności określone  w podstawie programowej, rozpoznajemy i rozwijamy uzdolnienia, zaspokajamy potrzeby specjalne oraz udzielamy niezbędnej pomocy wszystkim uczniom. Czerpiemy z mądrości i tradycyjnych wartości zawartych w tekstach naszego patrona ks. Jana Twardowskiego, ale patrząc w przyszłość staramy się wykorzystywać nowoczesne metody i formy nauczania, w tym TiK. Wspieramy rodziców w procesie wychowania.

AKTUALNOŚCI

Load More Posts