GŁÓWNA2024-06-21T18:46:26+00:00

W naszej Szkole i Przedszkolu wspieramy rodziców w procesie wychowania, a także stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, w bezpiecznej  i przyjaznej atmosferze, przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej i pracowników szkoły.

Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, rozpoznajemy i rozwijamy uzdolnienia, zaspokajamy potrzeby specjalne oraz udzielamy niezbędnej pomocy wszystkim uczniom.

Czerpiemy z mądrości i tradycyjnych wartości zawartych w tekstach naszego patrona ks. Jana Twardowskiego, ale patrząc w przyszłość staramy się wykorzystywać nowoczesne metody i formy nauczania, w tym TIK.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA

1906, 2024

Nasza trzecioklasistka Taisiia Nykonovych została laureatką w Wojewódzkim etapie XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” organizowanym przez KRUS.

Przejdź do góry