GŁÓWNA2022-12-07T19:02:48+00:00

W naszej Szkole i Przedszkolu wspieramy rodziców w procesie wychowania, a także stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej i pracowników szkoły.

Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, rozpoznajemy i rozwijamy uzdolnienia, zaspokajamy potrzeby specjalne oraz udzielamy niezbędnej pomocy wszystkim uczniom.

Czerpiemy z mądrości i tradycyjnych wartości zawartych w tekstach naszego patrona ks. Jana Twardowskiego, ale patrząc w przyszłość staramy się wykorzystywać nowoczesne metody i formy nauczania, w tym TIK.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

ZAJĘCIA DODATKOWE

WYDARZENIA

2810, 2022

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod pamiątkową tablicą patrona naszej szkoły – ks. Jana Twardowskiego.

2710, 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w podsumowaniu rywalizacji sportowej Igrzysk Dzieci powiatu żywieckiego w roku 2021/2022 zajęliśmy 5 miejsce! Wielkie gratulacje dla naszych uczniów oraz dla nauczycieli wychowania fizycznego. Gratulacje również dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej za zajęcie drugiego miejsce. Generalnie Gmina Lipowa uplasowała się na 3 miejscu.

2510, 2022

Lecimy w Kosmos! W ramach innowacji pedagogicznej „Szkoła tu i tam” przeżyliśmy zajęcia jak w przestrzeni międzyplanetarnej! Razem z artystką z Ukrainy – Panią Anną (dziękujemy!), lecieliśmy rakietą w strone gwiazd. Czy zostać astronautą byłoby trudne? Okazuje się, że wcale nie! Merkury, Wenus, Mars… już się poznaliśmy z planetami. Ruszaj ku marzeniom klaso 2 ! Odwag

Przejdź do góry