W NASZEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU

 Stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego  i społecznego, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnie przygotowane kadry pedagogicznej  i pracowników szkoły Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności określone  w podstawie programowej,  rozpoznajemy i rozwijamy uzdolnienia, zaspokajamy potrzeby specjalne oraz udzielamy niezbędnej pomocy wszystkim uczniom. Czerpiemy z mądrości  i tradycyjnych wartości zawartych  w tekstach naszego patrona ks. Jana Twardowskiego, ale patrząc  w przyszłość staramy się wykorzystywać nowoczesne metody  i formy nauczania, w tym TiK. 

Wspieramy rodziców  w procesie wychowania    

PROJEKTY W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ

WYDARZENIA

POLECANE STRONY

Urząd Gminy Lipowa
LOKALIZACJA

Sienna, ul. Świętej Jadwigi Śląskiej 50 34-300 Żywiec

NASZE GODZINY

08:00- 15:00
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

KONTAKT

Phone: + 48 33 867 18 59          Email: sekretariat@spsienna.pl