GŁÓWNA2022-06-05T15:30:16+00:00

W naszej Szkole i Przedszkolu wspieramy rodziców w procesie wychowania, a także stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej i pracowników szkoły.

Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, rozpoznajemy i rozwijamy uzdolnienia, zaspokajamy potrzeby specjalne oraz udzielamy niezbędnej pomocy wszystkim uczniom.

Czerpiemy z mądrości i tradycyjnych wartości zawartych w tekstach naszego patrona ks. Jana Twardowskiego, ale patrząc w przyszłość staramy się wykorzystywać nowoczesne metody i formy nauczania, w tym TIK.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia kulinarne 2021/2022

Klub Młodego Odkrywcy 2021/2022 

WYDARZENIA

106, 2022

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego przy tablicy upamiętniającej patrona naszej szkoły. 1 czerwca 1915 roku, urodził się ksiądz Jan Twardowski.

Przejdź do góry