HISTORIA PRZEDSZKOLA

Reforma szkolnictwa w 1978 r. spowodowała, że kl. VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Siennej zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Leśnej,  w związku    z tym część  szkoły była pusta i powstał pomysł utworzenia przedszkola, o które mieszkańcy Siennej od dawna czynili starania. Organizowaniem przedszkola zajęła się pani Anna Jakubiec. Otwarcia placówki dokonano 11 XI 1978 r. Pani Anna Jakubiec była nauczycielką i dyrektorem tego przedszkola do 1991 r. Następnym dyrektorem została  Pani Wanda Baron i była nim do 2017 r. W pierwszym roku działalności w przedszkolu był jeden oddział liczący 46 dzieci. W drugim roku zwiększyła się liczba dzieci, a także wzrosło zainteresowanie mieszkańców przedszkolem. Utworzono więc drugi oddział który mieścił się na parterze w starej części szkoły. Z biegiem lat liczba dzieci zmniejszyła się, dlatego w 1992 r. zlikwidowano część oddziału. Został jeden oddział dziewięciogodzinny, a drugi (zerówka) był czynny tylko 5 godzin.

W 2000 r. w przedszkolu utworzono tylko jeden oddział mieszany. Obecnie przedszkole zajmuje pomieszczenia na parterze w prawym skrzydle Szkoły Podstawowej w Siennej. Przedszkole ciągle się modernizuje, przeprowadzane są remonty i unowocześnienia. W ostatnich latach w przedszkolu przeprowadzono gruntowne remonty; wymieniono wszystkie okna, położono parkiety na salach zajęć, pomalowano całe przedszkole, zakupiono meble do kuchni i do sal zajęć, położono płytki na podłogę w łazience i w szatni. Przedszkole w Siennej rozwija się i zmienia swój  wygląd dzięki dobrej współpracy z UG w Lipowej, głównie z panem Wójtem, który szczególnie troszczy się o oświatę w naszej gminie. Bardzo dobrze układa się także współpraca ze Szkołą Podstawową w Siennej. Przedszkole korzysta ze szkolnej sali gimnastycznej, biblioteki, pracowni komputerowej. Wspólnie organizuje się różne imprezy takie jak np. wigilia, jasełka, wyjazdy do kina, teatru.

Przedszkole to instytucja, która stara się pomagać rodzicom w wychowywaniu dzieci. Oprócz pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej organizuje różnego rodzaju imprezy, które integrują środowisko rodzinne dziecka m. in. uroczystości, imprezy środowiskowe, rodzinne zawody sportowe z udziałem dzieci i rodziców.

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole zostało połączone ze szkołą podstawową w Zespół Szkolno-Przedszkolny, którego dyrektorem została Pani Iwona Cul.

Historia szkoły sięga roku 1904, kiedy to założono szkołę prywatną utrzymywaną częściowo przez gminę, a częściowo przez ludność. Uczono w niej czytania, pisania i rachunków. Nauka trwała tylko przez 4 miesiące zimowe. Nauczycielami byli p. Meres i p. Szymański. W 1910 roku, za panowania Najjaśniejszego Pana Cesarza Franciszka Józefa I, na wniosek C.K. Rady szkolnej okręgowej utworzono jednoklasową szkołę ludowę pospolitą, która mieściła się w jednym pomieszczeniu budynku wynajętego od Marcina Kręcichwosta. Sprzęt szkolny otrzymano od ówczesnego wójta wsi Piotra Sowy. Posadę nauczycielki objęła Elżbieta Czajkowska, a następnie Zofia Gatkiewiczówna z Krzyżowej i Józef Wiśniewski z Kamesznicy.

Ze względu na bardzo trudne warunki mieszkaniowe nauczyciele często chorowali i rezygnowali z pracy.
W roku 1912 posadę nauczyciela objął Józef Pawłowicz z Leśnej, którego rok później zastąpił Szczęsny Kuźniar z Ostrego. W roku 1913 rozpoczęto starania o nową siedzibę szkoły. Rok później zakupiono działkę i rozpoczęto budowę, jednak wybuch I Wojny Światowej przerwał prace budowlane i rozwiał nadzieje na lepsze warunki do nauki. W roku 1915 roku p. Kuźniar został powołany do wojska i zastąpiła go Zofia Nowakowska z Krakowa. W styczniu 1917 roku zatrudniona została Maria Rogalska z Pasiecznej we wschodniej Galicji. Naukę religii objął ks. Jan Gniłka. W maju 1918 roku szkoła zmieniła siedzibę. Wynajęto przyzwoite izby od p. Maślanki. W jednej z nich zamieszkała również nauczycielka. W marcu 1922 roku p. Rogalska została przeniesiona do pracy w innej szkole. Jej miejsce zajął Marian Bala, a rok później –  Andrzej Białek.

W styczniu 1925 roku rozpoczęto ponownie starania o budowę szkoły. Zwrócono się do kuratorium o pozwolenie na rozpoczęcie budowy szkoły. Jednak w październiku otrzymano z Ministerstwa odpowiedź negatywną, uzasadnioną faktem, iż szkoła w Leśnej znajduje się w odległości mniej niż 3km. Mieszkańcy Siennej byli bardzo z tego faktu niezadowoleni. Podjęli decyzję, że mimo zakazu wybudują szkołę własnymi siłami i za własne pieniądze. Podczas jednego z zebrań podjęto uchwałę o samoopodatkowaniu się i postanowiono zwrócić się ponownie z prośbą o pozwolenie na budowę. Jednak dopiero po trzynastu latach udało się rozpocząć budowę. 4 września 1938 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej szkoły.

W latach 1937-1945 w szkole pracowali następujący nauczyciele: Henryka Dziubek, Adolfina Suchanek, Aleksander Czarnecki, Joanna Bentke i Irena Ciurla.
W latach 1945-1947 wybudowano gmach szkolny w stanie surowym, zaszklono okna i przygotowano na piętrze mieszkanie dla kierownika szkoły Stanisława Górnika.

10 stycznia 1948 roku mianowano nowego naczelnika szkoły – Władysława Woźniaka. Dla zdobycia funduszy na wykończenie szkoły organizowano zabawy taneczne, spotkania opłatkowe czy zbiórki pieniędzy. Za zebrane pieniądze zakupiono książki do biblioteki.

1 września 1948 kierownikiem szkoły został Gerard Wojtuń. Naukę rozpoczęto w nowym budynku, który na bieżąco był wykańczany. Szkoła była tylko czteroklasowa. Starsi uczniowie chodzili do szkoły zbiorczej w Leśnej.

W roku 1950 szkoła została objęta patronatem Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni. Rok później podniesiono stopień organizacyjny szkoły do pięciu klas i podjęto decyzję o zatrudnieniu nauczycielki Rozalii Wojtuń.

W roku 1956 ponownie do szkoły wróciła religia. Uczył jej ks. Adam Gabryś z Żywca.

1 września 1957 roku szkoła otrzymała trzeci etat i możliwość realizacji klasy szóstej. Nową nauczycielką była Maria Bojarska z Leśnej. Rok później szkoła była już siedmioklasowa i zatrudniono kolejną nauczycielkę, absolwentkę Liceum Pedagogicznego Barbarę Płonkę z Żywca. Warunki uczenia się były trudne, gdyż zdecydowanie brakowało sal lekcyjnych i miejsc do siedzenia.

W roku 1959 podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Mieszkańcy zdecydowali o samoopodatkowaniu się i o odpracowaniu na rzecz szkoły po 5 dni roboczych. Za zgromadzone pieniądze zakupiono działkę i zaczęto gromadzić potrzebny do rozbudowy materiał. W roku szkolnym 1962/63 w szkole pracowali: kierownik Gerard Wojtuń i nauczycielki: Rozalia Wojtuń, Krystyna Worek i Maria Juszczak.

W dniu 12 października 1962 roku doszło do tragicznego wypadku w szkole, w wyniku którego zginął kierownik Wojtuń. Obowiązki po nim przejęła Rozalia Wojtuń. Zatrudniono także nauczycielkę Halinę Wojtuń, która objęła nauczanie przedmiotów po zmarłym kierowniku.

W roku szkolnym 1963/64 w szkole w Siennej pracowały: kierowniczka – Rozalia Wojtuń i nauczycielki: Maria Juszczak, Olga Czarnota, Małgorzata Rynczarska i Halina Wojtuń. Lekcje nadal odbywały się w klasach łączonych, co bardzo utrudniało pracę.

26 czerwca 1964 roku rozpoczęto budowę drugiego skrzydła szkoły. Mieszkańcy pracowali w czynie społecznym, a fundusze zbierali organizując różnego rodzaju imprezy dochodowe.

W roku szkolnym 1965/66 na miejsce Marii Juszczak, która przeniosła się do Żywca zatrudniono Józefę Mrowiec z Pietrzykowic. Rok później do grona nauczycieli dołączyła Jadwiga Czarnota. Prace budowlane posuwały się bardzo szybko.

W roku 1966 ukończono w stanie surowym budowę drugiego skrzydła szkoły i utworzono ośmioklasową szkołę podstawową. Naukę w nowym skrzydle na parterze rozpoczęto 1 września 1968 roku, a w roku 1971 oddano do użytku cały budynek szkolny. W tym roku z pracy odeszła Halina Wojtyła i Jadwiga Czarnota, a na ich miejsce zatrudniono Urszulę Juraszek i Irenę Caputę. Rok później ze stanowiska kierownika zrezygnowała Rozalia Wojtuń na rzecz Urszuli Juraszek.

W roku 1974 postanowiono o obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoły do sześciu klas. Z pracy odeszła wtedy Józefa Mrowiec.

W roku 1976 z pracy odeszła Olga Czarnota, a jej miejsce zajęła Stanisława Pióro. Rok później ze szkoły odeszła Krystyna Włodarska.

W latach 1978-1979 w szkole w Siennej pracowała Elżbieta Warchoł. W roku 1979 do grona nauczycieli dołączyła Wiesława Obrocka, która pracowała do roku 2004. Klasa VII i VIII uczyła się w szkole w Leśnej. Stan ten trwał do 1980 roku, kiedy to przywrócono ośmioklasowe nauczanie w szkole podstawowej w Siennej.

Nauczyciele, którzy pracowali w Szkole Podstawowej w Siennej:

 • 1981-2005 – Marian Kaszkur, który w latach 1986-1988 pełnił funkcję dyrektora szkoły
 • 1981-2000 – Maria Wojciechowska
 • 1981-2007 – Małgorzata Sapeta
 • 1982-1988 – Barbara Kaszkur
 • 1984-1990 – Wanda Janik
 • 1985-2001 – Aldona Siwek
 • 1989-1990 – Grażyna Caputa
 • 1989-1990 – Marek Gołek
 • 1990-1991 – Halina Kurzyk
 • 1991-1996 – ks. Krzysztof Pacyga
 • 1991-2001 – Anna Jakubiec
 • 1991-2005 – Lidia Caputa-Jurasz
 • 1996-1999 – Marcelina Rybarska-Rypień
 • 1999-2000 – ks. Jacek Orszulik
 • 1998-2001 – Bożena Jakubiec
 • 2000-2001 – ks. Sławomir Suski
 • 2003-2004 – Monika Gaj
 • 2005-2006 – ks. Henryk Waszut
 • 2005-2006 – Agnieszka Klimonda
 • 2000-2008 – Anna Caputa
 • 2008-2009 – Anna Konior
 • 2008-2009 – Justyna Iwanek
 • 1981-2012 – Zofia Płonka
 • 1981-2017 – Anna Zoń
 • 2017-2019 – Katarzyna Faber-Caputa
 • 2018-2019 Barbara Pytlarz-Paciecha

W Szkole Podstawowej w Siennej pracowali również:

 • Elżbieta Borgosz
 • Wanda Szczotka
 • Anna Piecuch
 • Władysław Pawlus
 • Roman Pawlus
 • Krystyna Moroń
 • Barbara Biernat
 • Anna Pitry-Butor
 • Janina Biernat
 • Krystyna Matuszek
 • Wanda Dłutko
 • Irena Kublin
 • Ryszard Sowa
 • Robert Olak
 • Jan Fijak
 • Elżbieta Wojtusiak
 • Urszula Tracz
 • Lucyna Wisła
 • Janina Knapek
 • Zofia Czubek

W roku 1988 stanowisko dyrektora szkoły objęła Anna Zoń. Od tego momentu nastąpił rozkwit szkoły w Siennej. Przebudowano klatkę schodową, zbudowano toalety, zmieniono ogrodzenie, wymieniono pokrycie dachu, zbudowano boisko szkolne i korty tenisowe, upiększono ogród kwiatowy, wymieniono ogrzewanie centralne na gazowe, wymieniono stolarkę okienną. Utworzono i wyposażono pracownię komputerową i językową.

W roku 1994, staraniem Wójta Gminy, organem prowadzącym szkołę zostaje Urząd Gminy Lipowa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej.

W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęto staranie się o patrona szkoły ks. Jana Twardowskiego. Jednym z punktów była promocja książki „ABC kazania najkrótsze”. Trud został uwieńczony 15 czerwca 2003 roku poprzez nadanie szkole imienia ks. Jana Twardowskiego. W roku szkolnym 2003/2004 podjęto przygotowania do uroczystości obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Siennej.
W styczniu 2013r. w szkole obchodzono dziesięciolecie nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego. Wśród gości, którzy uświetnili tę uroczystość byli m.in. Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, Poseł na Sejm RP pani Małgorzata Pępek, ks. biskup Tadeusz Rakoczy, Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty pani Elżbieta Adamowska, Wójt gminy Lipowa pan Stanisław Caputa i wielu innych.

W czerwcu 2016r. odbyło się w szkole Ogolnopolskie Zakończenie Roku Szkolnego z udziałem Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka.

W czerwcu 2017r. po raz pierwszy od wielu lat nie żegnaliśmy klasy VI. Z uwagi na wchodzącą z dniem 1 września 2017r. reformę oświaty przekształcającą dotychczasową sześcioklasową szkołę podstawową w szkołę ośmioklasową. Dzięki temu od września powitaliśmy w naszych progach klasę VII.

Z dniem 1 września 2017r. uchwałą Rady Gminy Lipowa powołano także Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennej oraz Przedszkole w Siennej. Dyrektorem zespołu została pani Iwona Cul, zastępując przechodzące na emeryturę panie: Annę Zoń i Wandę Baron.