Uroczyste otwarcie pracowni sfinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Lipowa p. Jan Góra, dziennikarz i reżyser p. Szymon Wróbel, Nadleśniczy p. Marian Knapek, przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego p. Piotr Dziki, p. Agnieszka Obrocka i Agnieszka Wiatr z Laboratorium Medycyny Naturalnej Bonimed, p. dyrektor Anna Zoń, p. Jarek Balcarek prowadzący blog Lipowa i Okolice oraz p. Beata Stekla z Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej, przedstawiciele Uczniów, Rady Rodziców, Nauczycieli.
Po przecięciu wstęgi, pokrojeniu zielonego tortu i części oficjalnej, uczniowie zaprezentowali możliwości, jakie daje im ta pracownia, zaczynając od najmłodszych przedszkolaków, aż po ósmoklasistki