Dziękujemy Panu Wójtowi za udostępnienie autobusu.