FILM zrealizowany przy współudziale uczniów naszej szkoły z okazji rocznicy Uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.