Zdalna lekcja wychowania fizycznego w wykonaniu pierwszaków.