Dziś zostały opublikowane wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2021. Nasza klasa VIII osiągnęła takie wyniki:

j. polski – 80,5% (gmina 64%, powiat 63%, województwo 61%, kraj 60%),

matematyka 53% (gmina 51%, powiat 46%, województwo 47%, kraj 47%),

j. angielski – 68,75% (gmina 67%, powiat 62%, województwo 67%, kraj 66%).

Gratulujemy wszystkim, którzy się ze swoich wyników cieszą. Tym, którzy trochę się smucą przypominamy, że to tylko liczby, które w żaden sposób nie przekreślają pięknej przyszłości