Uczniowie klasy 5,6 i 7 podczas kolejnych zajęć przyrodniczych poznawali chemiczne i naturalne wskaźniki kwasowo-zasadowe, a następnie przy ich użyciu badali odczyn wybranych roztworów.