„Do kraju tego gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba
Tęskno mi Panie…”
W poszukiwaniu historii ziarenka pszenicy i żyta oraz pszczół robotnic, klasy I i III wyruszyły do Chlebowej Chaty w Górkach Małych. Przy cieple kaflowego pieca i zapachu zbożowej kawy, z zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści o tradycji polskiej wsi. Piliśmy maślankę, robiliśmy twaróg i masło, piekliśmy podpłomyki… Cudowna, żywa lekcja o poszanowaniu dla pracy rąk ludzkich i jedzenia. Długo będziemy pamiętać ten dzień. Dziękujemy!