12 października 2021r. uczniowie klasy 8 wraz z nauczycielami: Sylwią Świdzińską, Elżbietą Habdas oraz Barbarą Janoszek brali udział w trudniej lekcji historii na terenach byłego obozu koncentracyjnego. Zetknięcie się z jednej strony z ogromnym ludzkim cierpieniem a z drugiej z wielkim okrucieństwem oprawców, osobiste rzeczy więźniów, ubrania, obuwie, ludzkie włosy, fotografie cierpiących z głodu dzieci, miejsca kaźni wstrząsały najbardziej. Opowieści przewodnika Muzeum, m.in.: o bezwzględnym traktowaniu więźniów, doświadczeniach medycznych, selekcjach, warunkach obozowych dopełniły obrazu okrucieństwa II wojny światowej.