„Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do […] szlachetnego dzieła.”
                                                                                                                                                                                                                                                  Henry Dunant
Samorząd Szkolny bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcję PCK „Podaruj zabawkom drugie życie”. Mamy nadzieję, że Wasz gest sprawi, że na wielu twarzach pojawi się uśmiech.