Pedagog Szkolny oraz Samorząd Uczniowski dziękują wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę karmy dla schroniska dla zwierząt w Żywcu.