Dziś oficjalnie otworzyliśmy dwie nowe sale lekcyjne oraz łazienki dla uczniów szkoły. Sale zostaly wyposażone w monitory interaktywne, nowe meble, liczne pomoce dydaktyczne zakupione wcześniej w ramach projektu unijnego „Mam szansę odnieść sukces” oraz z dofinansowania pracowni przyrodniczych MEiN. Dziękujemy za wsparcie Wójtowi Gminy Lipowa p. Janowi Górze, radnym, rodzicom i uczniom, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w tę inwestycję. Ogromne podziękowanie należy się Panu Markowi Chrobakowi i panu Andrzejowi Dudysowi, którzy tę całą budowę wzięli w swoje ręce i nieużywane wcześniej poddasze zamienili w cudowne pomieszczenia dla naszych uczniów. DZIĘKUJEMY 💝