Mikroskopowanie na zajęciach przyrodniczych. Uczniowie podczas zajęć poznali budowę mikroskopu optycznego oraz sposób wykonania preparatu, a następnie zdobytą wiedzę wykorzystali w praktyce. Podczas obserwacji mikroskopowych oglądali trwałe preparaty tkanek roślinnych, zwierzęcych i protistów. A następnie samodzielnie wykonywali preparaty ze skórki cebuli, pomidora, moczarki kanadyjskiej, a nawet własnego włosa. Wszyscy uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach🔬