Kolejne zajęcia przyrodnicze poświęciliśmy-geografii. Uczniowie doskonalili umiejętność pracy z mapą. Dla niektórych był to pierwszy kontrakt z atlasem geograficznym. Starsi uczniowie dodatkowo musieli się wykazać zdolnością wyszukiwania informacji z internetu.