Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich chętnych uczniów, do udziału w szkolnych walentynkach. Po feriach przyniesione przez Was kartki, zostaną rozdane adresatom