Najmłodsi uczniowie z naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w Europejskim Dniu Sportu Szkolnego (European School Sport Day – ESSD). To wielkie, międzynarodowe święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet Ameryki Południowej, Afryki i Azji! W poprzedniej edycji ESSD wzięły udział blisko 2 mln uczniów z blisko 4 tys. szkół w 38 krajach na całym świecie! Tematem przewodnim #ESSD w Polsce jest integracja kulturowa dzieci polskich i ukraińskich, które mogły wzajemnie uczyć się o swoich krajach – ich kulturze, języku i geografii. Bo w ruchu już teraz rozumiemy się doskonale!