W poniedziałek tj.13.03.2023r. uczniowie klas 6, 7 i 8 wraz z opiekunami uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt. „Internetowe Love” , wystawionym przez Wrocławski Teatr IN-ART w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Zadanie wpisuje się w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz w Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy i w całości zostało sfinansowane ze środków Urzędu Gminy Lipowa, za co serdecznie dziękujemy.