W dniu dzisiejszym uczniowie klas 1-3 wzięli udział w wyjątkowym spotkaniu.
Dziękujemy Pani Magdalenie Nowakowskiej -Prezesowi oraz Pani Beacie Muś- Wiceprezesowi Stowarzyszenia „Dajemy Radość” za zorganizowanie w naszej szkole warsztatów dotyczących tradycji i kultury regionu. Wielkie podziękowania składamy na ręce naszych prelegentek Pani Walerii Prochownik-poetce, gawędziarce, laureatce nagrody Oskara Kolberga oraz Pani Cecylii Słowik-koordynatorce Asysty Żywieckiej za przekazanie nam cennej wiedzy na temat kultury i tradycji naszego regionu, przybliżenie dzieciom mowy gwarowej oraz prezentację strojów żywieckich. Dziękujemy także dzieciom- modelom oraz rodzicom, którzy zaangażowali się w pomoc realizacji projektu.