Uczniowie klasy I biorą udział w Międzynarodowym Projekcie „Czytam lekturki spod chmurki”.
Główne cele projektu to:
rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
rozwijanie aktywności czytelniczej,
doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
pogłębianie wiedzy na temat dobroczynności,
kształtowanie u uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra,
integracja zespołu klasowego,
współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Tegoroczna edycja pod kryptonimem
NA TROPACH DOBROCZYNNOŚCI stanie się świetną zabawą, dzięki której, poprzez czytanie, będziemy pielęgnować w dzieciach DOBROCZYNNOŚĆ.
Podpowiemy im, jak troszczyć się:
 o siebie,
 o innych,
 o wszystko, co je otacza.
Naszą przygodę rozpoczęliśmy od wykonania chmurki Tosi i zapoznania się z bohaterami naszej pierwszej lektury ” Bon czy ton: savior – vivre dla dzieci”