Na rok szkolny 2020/2021 rada rodziców wybrała swoje prezydium:

przewodnicząca: Dominika Łagodzka

zastępca: Sylwia Kosterna

skarbnik: Piotr Jakubiec

konto bankowe:

Rada Rodziców Sienna
04 8137 0009 0028 9304 2000 0020