Działający w naszej szkole „Klub Młodego Odkrywcy – Młody chemik” uczestniczy  w projekcie „Co wisi w powietrzu? Badamy zanieczyszczenia pyłowe”, organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Śląski przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Projekt realizowany będzie od stycznia do czerwca 2022r., a  jego celem jest zwiększenie wiedzy klubowiczów i opiekunów KMO na temat zanieczyszczenia powietrza i czynników wpływających na ten stan.

Uczniowie przeprowadzą badania parametrów pozwalających ocenić jakość powietrza  z wykorzystaniem metody badawczej oraz otrzymanych zestawów edukacyjnych Modułowe Pracownie Przyrodnicze „Jakość powietrza. Badanie zanieczyszczeń pyłowych”.  Następnie wykorzystując umiejętności zdobyte podczas pracy z zestawem zaplanują i przeprowadzą badania wybranego problemu dotyczącego jakości powietrza w najbliższej okolicy.

Opiekunami uczniów biorących udział w projekcie są pani Barbara Kastelik i pani Sabina Rubys.