Przewodniczący: Jakub Cul

Z-ca przewodniczącego: Agata Pawlus

Skarbnik: Agata Biela

Pozostali członkowie:

Lena Jędrysek
Ewelina Łagodzka
Filip Rubys
Kaja Kumorek
Michał Łagodzki