Przewodnicząca: Zofia Borak

Z-ca przewodniczącej: Oliwia Piecuch

Skarbnik: Aleksandra Adamczyk

Sekretarz: Lena Jędrysek