Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku

w godz. od 7.00 – 15.00

Sprawy uczniowskie załatwiane są w godz. od 8.00 do 12.00 ( w czasie przerw )

telefon kontaktowy: 33 867 18 59

e-mail: sekretariat@spsienna.pl