Dziękujemy byłej Pani Dyrektor przedszkola Wandzie Baron za przeczytanie dzieciom bajki 😀