konto bankowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej

12 8137 0009 0034 2751 2000 0070