Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie ( do odliczeń ) dokonujemy:

Telefonicznie: 33 867 12 53 – u Pani Intendentki od godziny 7:00;

Nieobecności:

– planowane ( wyjazdy, wycieczki, itp.) – najpóźniej dzień wcześniej;
– nieplanowane ( choroba, nagły wypadek) – w pierwszym dniu nieobecności do godz. 8:00;
– całkowitą rezygnację – najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.