GŁÓWNA2022-05-16T17:24:58+00:00

W naszej Szkole i Przedszkolu wspieramy rodziców w procesie wychowania, a także stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej i pracowników szkoły.

Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, rozpoznajemy i rozwijamy uzdolnienia, zaspokajamy potrzeby specjalne oraz udzielamy niezbędnej pomocy wszystkim uczniom.

Czerpiemy z mądrości i tradycyjnych wartości zawartych w tekstach naszego patrona ks. Jana Twardowskiego, ale patrząc w przyszłość staramy się wykorzystywać nowoczesne metody i formy nauczania, w tym TIK.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia kulinarne 2021/2022

Klub Młodego Odkrywcy 2021/2022 

WYDARZENIA

2504, 2022

Udział klas 7 i 8 w projekcie profilaktycznym NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA realizowanego przez RYMCERZY a dokładnie dwóch raperów BĘSIA i DJ YONASA.

Przejdź do góry